Skip to main content

Obavijest o izvođenju radova

Promet građenje d.o.o., Industrijska 28, Požega, za investitora Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac u periodu od 07.02.2024. do 15.04.2024. g. izvodit će radove rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J. J. Strossmayera i Trga bana J. Jelačića u Pakracu, na javnoj županijskoj cesti ŽC4099 (Pakrac (DC38) – Šeovica prema priloženim situacijama ovisno o dionici koja se izvodi.