Skip to main content

Osnovne informacije

  • Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije
  • Republike Hrvatske 1b/2, 34000 Požega, Hrvatska
  • OIB: 84424023604, MB: 1313304
  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr