Kontakti

 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

  Matije Gupca 6, 34000 Požega

  uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  RADNO VRIJEME: od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati

 • USTROJ
 • Mijo Jozak, građ. teh.

  Ravnatelj

  tel.: 034/271-606

  e-pošta: mijo.jozak@zuc-pz.hr

   
 • Marija Katranček – Prepelac

  Administrativna referent – tajnica

  tel.: 034/271-606

  e-pošta: uprava-za-ceste@po.t-com.hr

   
 • Katica Križanec, oec.

  Voditelj organizacijske jedinice za ekonomske, pravne i opće poslove

  tel.: 034/271-952

  e-pošta: katica.krizanec@zuc-pz.hr

 • Kristijan Kožić, dipl. ing. građ.

  Viši stručni suradnik za održavanje, građenje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta – održavanje i zaštita

  tel.: 034/312-749

  e-pošta: kristijan.kozic@zuc-pz.hr

 • Žana Ašprijan, dipl. ing. građ.

  Viši stručni suradnik za održavanje, građenje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta – građenje i pojačano održavanje

  tel.: 034/312-749

  e-pošta: zana.asprijan@zuc-pz.hr

 • Ivona Matačić, dipl. ing. građ.

  Viši stručni suradnik za građenje, redovito održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta

  tel.: 034/312-749

  e-pošta: ivona.matacic@zuc-pz.hr

 • Zrinka Vulić, dipl. iur.

  Stručni suradnik za pravne poslove

  tel.: 034/271-606

  e-pošta: zrinka.vulic@zuc-pz.hr


INFO

 • ŽUC POŽEGA

 • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati