Kontakti

 • ŽUC Požeško-slavonske županije

  Matije Gupca 6, 34000 Požega

  uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati

 • Mijo Jozak

  Ravnatelj

   
 • Marija Katranček – Prepelac

  Administrativna referent – tajnica

  034/271-606

   
 • Katica Križanec, oec.

  Voditelj organizacijske jedinice za ekonomske, pravne i opće poslove

  034/271-952

 • Kristijan Kožić, dipl. ing.

  Viši stručni suradnik za održavanje, građenje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta – održavanje i zaštita

  034/312-749

 • Žana Ašprijan, dipl. inž.

  Viši stručni suradnik za održavanje, građenje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta – građenje i pojačano održavanje

  034/312-749

 • Ivona Matačić, dipl. ing.

  Viši stručni suradnik za građenje, redovito održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta

 • Zrinka Vulić, dipl. iur.

  Stručni suradnik za pravne poslove


INFO

 • ŽUC POŽEGA

 • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati