Izmjena i dopuna plana nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.) a sukladno Financijskom planu za 2012. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
Napomena
Plan 1. izmjena
1. 3211 Smještaj na službenom putu 9.756,10 4.800,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 16.260,16 20.000,00 Bagatelna nabava
3. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 22800000-8 31.707,31 0,00 Bagatelna nabava
4. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.756,10 0,00 Bagatelna nabava
5. 32233 Plin, 65210000-8 40.650,40 0,00 Bagatelna nabava
6. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 48.780,48 0,00 Bagatelna nabava
7. 32251 Sitni inventar i auto gume 21.951,22 0,00 Bagatelna nabava
8. 32251 Sitni inventar 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
9. 32252 Auto gume, 34351100-3 9.756,10 0,00 Bagatelna nabava
10. 32271 Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća, 18110000-3 9.756,10 0,00 Bagatelna nabava
11. 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza, 64110000-0 44.715,44 0,00 Bagatelna nabava
12 . 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 9.756,10 12.000,00 Bagatelna nabava
13. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.195,12 9.600,00 Bagatelna nabava
14. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 12.195,12 20.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta- kontrolna ispitivanja , 71632000-7 26.016,26 0,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
17. 3234 Komunalne usluge, 65000000-3 2.439,02 0,00 Bagatelna nabava
18. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 10.569,10 0,00 Bagatelna nabava
19. 32375 Revizorske usluge, 79212000-3 12.195,12 Briše se Bagatelna nabava
20. 32375 Ostale geodetske  usluge, 71355000-1 0,00 4.000,00 Bagatelna nabava
21. 323751 Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) 65.040,64 0,00 Bagatelna nabava
22. 323753 Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) 69.105,68 0,00 Bagatelna nabava
23. 323753 Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) 28.455,28 0,00 Bagatelna nabava
24. 323754 Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) 65.040,64 0,00 Bagatelna nabava
25. 323755 Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) 20.325,20 0,00 Bagatelna nabava
26. 323756 Općina Jakšić (Ž4116) 20.325,20 0,00 Bagatelna nabava
27. 323757 Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) 30.081,30 0,00 Bagatelna nabava
28. 323758 Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) 51.219,50 0,00 Bagatelna nabava
29. 323759 Općina Brestovac ( L 41022) 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
30. 32376 Usluge vještačenja, 713190000-7 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
31. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 12.195,12 20.000,00 Bagatelna nabava
32. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 15.447,15 0,00 Bagatelna nabava
33. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
34. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 21.138,21 0,00 Bagatelna nabava
35. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 2.439,02 0,00 Bagatelna nabava
36. 3239 Ostale nespomenute usluge 27.642,27 11.200,00 Bagatelna nabava
37. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 17.000,00 0,00 Bagatelna nabava
38. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 69.000,00 0,00 Bagatelna nabava
39. 32931 Reprezentacija 24.390,24 0,00 Bagatelna nabava
40. 32941 Tuzemne članarine 42.276,42 0,00 Bagatelna nabava
41. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.325,20 0,00 Bagatelna nabava
42. 4213 Ž 4101 Velika-Kutjevo, projektna dokumentacija , 71242000-6 45.528,45 52.800,00 Bagatelna nabava
43. 4213 Ž 4101 Velika – Kutjevo, kontrolna ispitivanja, 71632000-7 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
44. 4213 Ž 4236 Dobrovac – Poljana , kontrolna ispitivanja 71632000-7 8.130,08 0,00 Bagatelna nabava
45. 4213 L 41001 G. Obrijež- Kapetanovo Polje, kontrolna isptivanja, 71632000-7 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
46. 4213 L 41074 Lakušija – Sesvete , kontrolna ispitivanja, 71632000-7 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
47. 4213 L 41074 Lakušija – Sesvete , projektna dokumentacija , 71242000-6 0,00 22.320,00 Bagatelna nabava
48. 4213 Ž 4102 TL Nevoljaš, most na vodotoku Dubočanka, projektna dokumentacija, 71242000-6 0,00 56.000,00 Bagatelna nabava
49. 4213 Ž 4102 TL Nevoljaš, most na vodotoku Dubočanka, kontrolna ispitivanja, 71242000-6 0,00 20.000,00 Bagatelna nabava
50. 4213 Industrijska ulica u Pleternici, nadzor 0,00 40.000,00 Bagatelna nabava
51. 4213 Industrijska ulica u Pleternici, kontrolna ispitivanja 71632000-7 0,00 20.400,00 Bagatelna nabava
52. 4213  Duboka L 41046  kontrolna ispitivanja 71632000-7 0,00 16.000,00 Bagatelna nabava
53. 4213 L 41072 ulica Lj. Gaja u Pleternici-kontrolna ispitivanja 71632000-7 16.260,16 Briše se Bagatelna nabava
54. 42211 Računska   i računalna oprema, 3020000-1 69.105,68 0,00 Bagatelna nabava
55. 42219 Ostala uredska oprema, 30100000-0 12.195,12 0,00 Bagatelna nabava
56. 4225 Kupnja kamere za  georeferencirano snimanje 0,00 72.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost bez PDV-a
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
Plan I.izmjena
57. 32329 Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 7.193.128,83 0,00 otvoreni ugovor 1.11.2011.- 31.10.2012. 1 godina Ugovor temeljem OS iz 2009. god.
58. 02/2012. 32329 Izvanredno održavanje žup. i lok. cesta u 2012. 45233141-9 1.600.000,00 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
59. 02/2012. Ž 4236 Dobrovac-Poljana 45233141-9 681.300,70 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
60. 02/2012. L 41001 Donja Obrijež- Gornja Obrijež
45233141-9
276.422,72 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
61. 02/2012. L 41058 Blacko-Trapari
45233141-9
642.276,58 0,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 90 dana
62. 06/2012. 42131 Sanacija AB propusta i mostova
CPV, 45221119-9
63. 06/2012. Ž 4101 Velika – Kutjevo
CPV , 45221119-9
214.634,21 0,00 otvoreni ugovor 4. mj. 2012.
64. 05/2012. 42131 Ž 4236 Poljana-Dobrovac
CPV, 45221119-9
349.593,44 200.000,00 otvoreni ugovor 4. mj. 2012.
65. 03/2012. 42131 L 41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje
45233120-6
556.910,55 480.000,00 otvoreni ugovor 3. mj. 2012. 60 dana
66. 04/2012. 42131 L 41074 Lakušija – Sesvete
CPV, 45221119-9
540.650,35 165.000,00 otvoreni ugovor 4. mj. 2012. 30 dana
67. 07/2012. 42131 Rekonstrukcija –sanacija odvodnje L 41072 Ulica Lj. Gaja u Pleternici
45233141-9
1.934.959,40 Biše se> otvoreni ugovor 6 mj. 2012.
68. 08/2012. 42131 Rekonstrukcija i sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici, stručni nadzor na izvođenjem radova, 71247000-1 81.300,80 Briše se otvoreni ugovor 6 mj. 2012.
69. 01/2012. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 500.000,00 0,00 Usluge iz dodatka II B Ugovor o usluzi 1.1.2012. 1 godina
70. CVH i STP 323999 Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini, objava natječaja 219.512,60  232.000,00 Izuzeto od primjene ZJN ugovor 1.1.2012. 1 godina
71. 06/2012. 42131 Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 TL Nevoljaš preko vodotoka Dubočanka, 45221119-9 0,00 850.000,00 Otvoreni ugovor 10 mj. 2012. 40 dana Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra ( NN 78/12)
72. 07/2012. 42131 Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici , 45233120-6 0,00 2.800.000,00 Otvoreni ugovor 6 mj. 2012. 100 dana
73. 09/2012. 42131 Rekonstrukcija lokalne ceste L 41046 (Duboka-D53) 0,00 800.000,00 otvoreni ugovor 10 mj.2012. 30 dana

U Požegi, 30. 10. 2012. godine

KORISNI LINKOVI

  • Hrvatski auto klub
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Požeško-slavonska županija
  • Ministarstvo unutarnjih poslova RH

INFO

  • ŽUC Požeško-slavonske županije
  • Matije Gupca 6, 34000 Požega, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati