Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11.,  83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU

R.B.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor.uključ. i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvir.spor.(bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvir.sporazum uključ. i ugovor temeljem okvir. sporaz.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor odnosno gosp. subjekta u slučaju okvir. sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (sa PDV-om) s 31.12.2014.
1. Usluge pravnih savjeta i zastupanja 01/2014. 2014/S015
-0000183
Usluga iz Dodatka II.B 120.000,00 07.01.2014. na rok od godinu dana Zajednički odvjetnički ured Olivera Baričević & Branko Baričević, Požega Sv. Florijana 1 31.12.2014. 90.609,37
2. Izrada projektne dokumentacije ulica Lj. Gaja i produžetak Vinogradske u Pleternici (kolnik. pješačka staza i oborinska odvodnja) Bagatelna nabava 120.000,00 24.01.2014. na rok od 40 dana Zajednički projektantski ured, d.o.o. Tamara Rusović Požega  Županijska 20 15.03.2014. 150.000,00
3. Pružanja usluga čišćenja uredskih prostorija Bagatelna nabava 1.200,00 mjesečno 02.01.2014. na rok od godinu dana Adriatic Servis, d.o.o. Zadar Domovinskog rata 3 31.12.2014. 16.500,00
4. Uredski materijal Bagatelna nabava Procijenjena vrijednost za cijelu 2014.= 20.000,00 24.01.2014. na rok od godinu dana Pin exlusive, d.o.o. Požega Primorska 35 31.12.2014. 23.059,74
5. Reprezentacije i sredstva za čišćenje i održavanje Bagatelna nabava Procijenjena vrijednost za cijelu 2014. = 36.000,00 24.01.2014. na rok od godinu dana KTC, d. d. Križevci N. Tesle 18 31.12.2014. 11.772,62
6. Održavanje web stranice Bagatelna nabava 1.000,00 12.02.2014. na rok od godinu dana Miroslav Grgić Kutjevo Lj. Gaja 3 31.12.2014. 1.212,12
7. Računalni programi Bagatelna nabava 11.000,00 07. 04. 2014. na rok od 30 dana Dragutin Tauš, Kutjevo R. Hrvatske 109 07.05.2014. 13.333,33
8. Košnja trave uz županijske i lokalne ceste i neophodni radovi na cestama radi sigurnosti prometa i putnika Bagatelna nabava 497.850,00 28. 04. 2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.06.2014. 622.135,64
9. Sanacija kolnika LC 41055 (Koprivnica-Poloje- ŽC 4185) 06/2014. 2014/S
0020013113
otvoreni 970.544,60 12. 05. 2014. na rok od 60 dana „Osijek Koteks“, d. d. Osijek Šamačka 11 15.07.2014. 1.048.958,19
10. Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju propusta u naselju Kukunjevac i Dobrovac Bagatelna nabava 28.000,00 16.05.2014. na rok od 15 dana Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b 31.05.2014. 35.000,00
11.
  Podloga za projektiranje:

 • Bučje-granica županije (Lovčići) L 41055 u dužini od 1500 m
 • nogostup Kutjevo R. Hrvatske Industrijska zona Ž 4101 u dužini od 700 m
 • nogostup Kutjevo Vinkomir Ž 4117 u dužini od 2100 m
 • Trenkovo – Bankovci L 41027 u dužini od 2350 m
 • cijevni propust Kukunjevac Ž 4236 kom 1
 • cijevni propus Dobrovac Ž 4236 kom 1
Bagatelna nabava 45.900,00 23.05.2014. na rok od 30 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega Trg Sv. Terezije 5 30.06.2014. 52.125,00
12.
  Podloga za projektiranje:

 • Marino selo – Ribnjaci L 37140 u dužini 2680 m’
 • Ciglenik – Veliki Bilač L 41044 u dužini 4500 m’
 • Novi Mitrovac – Stari Mitrovac L 41040 u dužini od 2100 m’

 

Bagatelna nabava 55.680,00 23.05.2014. na rok od 30 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega Trg Sv. Terezije 5 30.06.2014. 69.600,00
13. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 4) Bagatelna nabava 417.416,61 24.06.2014. na rok od 60 dana „Cestar“,d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb 30.09.2014. 521.400,67
14. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 2) Bagatelna nabava 466.169,42 23.06.2014. na rok od 60 dana „Cestar“, d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb 30.09.2014. 582.668,20
15. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 1) Bagatelna nabava 481.849,97 23.06.2014. na rok od 60 dana „Cestar“, d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb 30.09.2014. 593.928,96
16. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 3) Bagatelna nabava 467.898,00 23.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 555.650,00
17. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik broj 5) Bagatelna nabava 489.390,00 24.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 611.683,44
18. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 6) Bagatelna nabava 499.905,00 24.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 624.830,10
19. Rekonstrukcija ulice A. M. Reljkovića (dio LC 41078) u Pleternici 03/2014 2014/S
0020015231
otvoreni 1.635.832,00 01.07.2014. na rok od 90 dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega Industrijska 13d 30.09.2014. 2.023.051,30
20. Sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC 3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47)u naseljima Dobrovac i Kukunjevac       Bagatelna nabava 332.016,96 09.07.2014. na rok od 45 radnih dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega Industrijska 13d 31.08.2014. 398.092,22
21. Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4101 (Biškupci ŽC 4100 Kaptol-Vetovo-ŽC 4030 Bagatelna nabava 297.768,50 06.08.2014., na rok od 30 kalendarskih dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 06.09.2014. 344.341,90
22. Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4117 (ŽC 4030-Kutjevo-Bektež (DC51) 08/2014. 2014/S
002-0032740
otvoreni 789.161,65 18.08.2014., na rok od 60 radnih dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 18.10.2014. 856.693,22
23. Izrada tehničke dokumentacije, pješačkog mosta na vodotoku Tomaševac u Kutjevu Bagatelna nabava 18.000,00 08.09.2014. Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b 22.09.2014. 22.500,00
24. Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskom period od 15.11 do 15.03.2014.   1.224.875,80 09.10.2014., na rok od 4 mjeseca Zajednica ponuitelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 15.03.2015. 100.216,18
25. Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacija propusta u naselju Kukunjevac i Dobrovac   Bagatelna nabava 24.000,00 13. 10. 2014., po okončanju radova sa izvođačem te primopredaje istih Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b   30.000,00
26.
  Sanacija klizišta:

 1. LC 41006 ( LC 33073-Bujavica)
 2. LC 41059 (Frkljevci DC525 Zagrađe-ŽC 4185
 3. ŽC 4185 Dragovci DC 525 dionica Zagrađe-lovačka kuća
09/2014. 2014/S
002-0048185
otvoreni 898.196,00 02.12.2014., na rok od 45 radnih dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 15. 01. 2015. 0
27. Izrada projektne dokumentacije kolnika, pješačke staze i zatvorene oborinske odvodnje Vinogradska ulica u Pleternici Bagatelna nabava 35.000,00 01.10.2014., 40 dana Zajednički projetantski ured,d.o.o. Požega Županijska 20 10.11.2014. 0
28. Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci- sjever Bagatelna nabava 54.990,00 25.11.2014., na rok od 5 dana Elektromodlul promet, d.o.o. Osijek A. Hebranga 7 30.11.2014. 68.737,50
29. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika  troškovnik broj –košnja trave Bagatelna nabava 499.771,00 24.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 402.856,37

Ugovor temeljem okvirnog sporazuma

1. Brojila prometa 02/2011. N-02-V-128591-130711 Otvoreni Udruga ŽUC-eva 325.300,00 25.02.2014. na rok od 180 dana „Prometis“, d.o.o. Zagreb Cvijete Zuzorić 2 30.06.2014. 406.625,00

Požega, 25. 03. 2015.

KORISNI LINKOVI

 • Hrvatski auto klub
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Požeško-slavonska županija
 • Ministarstvo unutarnjih poslova RH

INFO

 • ŽUC Požeško-slavonske županije
 • Matije Gupca 6, 34000 Požega, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati