Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu

R.B.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na temelju okvirnog sporazuma (bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog (s PDV-om)
1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 10. 11. 2011. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2012. 7.421.468,18
2. Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini Izuzeto od primjene ZJN 6,00/kn po vozilu prosinac 2011., sa 43 STP na rok od 2 godine Centar za vozila Hrvatske i STP 31. 12. 2013. 248.583,31
3. Redovno čišćenje uredskih prostorija bagatelna 1.500,00 22. 02. 2012. na rok od 1 godine Sigurnost Buzov, Slav. Brod 31.12.2012. 17.428,50
4. Usluge pravnih savjeta i zastupanja 01/2012. 2012/S 015-0000714 Usluge iz Dodatka II.B 500.000,00 27.02.2012. na rok od 1 godine Odvjetnica Olivera Baričević Požega 31.12.2012. 93.621,87
5. Kancelarijski materijal bagatelna   26.03.2012. na rok od 1 godine Narodne novine, Zagreb 31.12.2012. 8.972,97
6. Izrada mreže i umrežavanje računala bagatelna 6.945,40 28.03.2012., na rok od 15 dana „Nova“,d.o.o. Požega 15.04.2012. 8.681,75
7. Autorsko djelo, računalni program za OS   bagatelna 1.000,00 17.04.2012. Domagoj Karničnik, Kutjevo 30.04.2012. 1.212,12
8. Autorsko djelo, računalni program za knjig. i financ. evide.     bagatelna 3.000,00 17.04.2012. Dragutin Tauš, Kutjevo 30.04.2012. 3.636,36
9. Izrada web stranice ŽUC-a     bagatelna 4.000,00 06.02.2012. , na rok od 8 dana Miroslav Grgić, Kutjevo 15.02.2012. 4.848,48
10. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 02/2012. 2012/S 002-0004515 dodatak ugovoru br. Otvoreni postupak 1.426.083,40 08.05.2012. na rok od 90 dana „Ceste“,d.d. Bjelovar, podizvoditelj „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 08.08.2012. 1.857.163,35
11. Kupnja kamere za georeferncirane snimanje bagatelna 69.750,00 15.05.2012. Sole-commerce,d.o.o. Zagreb 22.05.2012. 87.187,50
12. Rekonstrukcija mosta na L 41074 Lakušija-Sesvete 04/2012. 2012/S 002-0008787 Otvoreni postupak 119.258,20 22.05.2012., na rok od 30 dana „Promet građenje“,d.o.o. Požega 22.06.2012. 159.696,04
13. Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju mostova i propusta bagatelna 45.000,00 28.05.2012. na rok od 60 dana Ured ovlaštenog inženjera građ. Dragojlović Dragutin, Požega 28.07.2012. 43.750,00
14. Sanacija AB mostova na Ž 4236 Poljana (Ž3168) Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) 05/2012. 2012/S 002-00012712 Otvoreni postupak 152.435,00 11.06.2012. na rok od 60 dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega 11.08.2012. 190.343,13
15. Korištenje niskonaponske elektroenergetske mreže bagatelna   13.08.2012. na rok od 12 mjeseci HEP Operator distribucijskog sustava, d.o.o. Elektra Požega 31.12.2012. 1.125,34
16. Obavljanje usluga certificiranja bagatelna   03.07.2012. Financijska agencija, Zagreb 31.12.2012. 312,5
17. Reprezentacija, papirnata galanterija i sredstva za čišćenje bagatelna   01.04.2012. na rok od 12 mjeseci Mercator-H,d.o.o. Sesvete 31.12.2012. 7.454,45
18. Opskrba električnom energijom bagatelna   07.08.2012. HEP Opskrba, Zagreb   1.615,72
19. Geodetske usluge Ž 4030, L 41054, L 41072 Pleternica bagatelna 64.768,00 14.08.2012. na rok od 60 dana Ured ovlš.inž. geodezije Denis Križanac, Požega 14. 10.2012. 0
20. Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici 07/2012. 2012/S 002-0041328 Otvoreni postupak 2.062.713,04 24.08.2012. na rok od 100 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 01.12.2012. 2.578.337,71
21. Stručni nadzor na izgradnjom Industrijske ulice u Pleternici bagatelna 35.066,12 24.08.2012. po teh. pregledu radova „KID“,d.o.o. Požega   46.331,74
22. Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš 06/2012. 2012/S 002-0053156 Otvoreni postupak 838.962,50 27.09.2012. na rok od 40 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 10.11.2012. 394.865,73
23. Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstruk.mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš bagatelna 20.500,00 15.10.2012. po teh. pregledu radova Ured ovlaš.inž. građev. Dragojlović Dragutin, Požega   0
24. Rekonstrukcija L 41046 (Duboka-D53) 09/2012. 2012/S 002-0060930 Otvoreni postupak 692.364,40 22.10.2012. na rok od 30 dana „Cesting“,d.o.o. Osijek, podizvoditelj GRM vl. Radoslav Galić Bektež 22.11.2012. 256.756,50
25. Izlaženje časopisa „Ceste i mostovi“ bagatelna 10.000,00 23.10.2012. HDZC „Via Vita“, Zagreb 31.12.2012. 10.000,00
26. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2013. 0

KORISNI LINKOVI

  • Hrvatski auto klub
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Požeško-slavonska županija
  • Ministarstvo unutarnjih poslova RH

INFO

  • ŽUC Požeško-slavonske županije
  • Matije Gupca 6, 34000 Požega, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati