Skip to main content

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013. godinu

Red. br.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na   temelju okvirnog sporazuma
( bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog
( sa PDV-om)
1. Redovito održavanje i zaštita županijskih  lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od  1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. „Ceste“, d. d. Slav. Brod   31.10.2013.   5.347.908,16
2. Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini Izuzeto od primjene ZJN 6,00/kn po vozilu prosinac 2011.,
sa 43 STP  na rok od 2 godine
Centar za vozila Hrvatske i STP 31. 12. 2013. 271.875,56
3. Usluge pravnih  savjeta i zastupanja 01/2013. 2013/S 015-0000458 Usluge iz Dodatka II.B 4.000,00 mjesečno
(200.000,00 godišnje
22.01.2013.
na rok od 1 godine
Zajednički  odvjetnički ured Olivera Baričević & Branko Baričević 31.12.2013. 113.875,00
5. Kancelarijski materijal bagatelna   24.01.2013. na rok od 1 godine „Pin exlusiv“,d.o.o. Požega 31.12.2013. 7.090,77
6. Izrada projekta sanacije mostova i propusta na Ž 4100 Biškupci-Kaptol-Vetovo-Kutjevo (Ž4030) bagatelna 29.800,00 01.02.2013., na rok od 60 dana Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dragutin Dragojlović Požega 31.03.2013. 37.250,00
7. Održavanje web stranice ŽUC-a bagatelna 1.000,00 07.02.2013., na rok od 1 godine Miroslav Grgić, Kutjevo Lj. Gaja 3 31.12.2013. 1.212,10, s porezom na dohodak
8. Izrada geodetskog elaborata: L 41078 Industrijska zona u Pleternici bagatelna 59.900,00 31.01.2013., na rok od 90 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega 30.04.2013. 74.875,00
9. Izrada geodetskog elaborata: L 41073 ulica Dolač u Pleternici bagatelna 44.800,00 31.01.2013., na rok od 90 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega 30.04.2013.   56.000,00
10. Izrada geodetskog elaborata: L 41054 Vinogradska ulica  u Pleternici bagatelna 46.200,00 31.01.2013., na rok od 90 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega 30.04.2013. 32.750,00
11. Rekonstrukcija dijela ulice Lj. Gaja L 41072 u Pleternici 05/2013. 2013/S 002-0012887 i dodatak Otvoreni postupak 2.283.647,19 08.04.2013., na rok od 90 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 08.07.2013. 2.854.556,91
12. Računalni program za vođenje knjig. i financijskih evidencija bagatelna 3.000,00 05.04.2013., na rok od 1 godine Dragutin Tauš, Kutjevo R. Hrvatske 109 31.12.2013. 3.636,36
13. Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice Lj. Gaja L 41072 u Pleternici bagatelna 40.112,05 22.04.2013., na rok od 90 dana „KID“,d.o.o. Požega, B. Trenka 9 08.07.2013. 48.527,50
14. Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 4124 Nova Ljeskovica 04/2013. 2013/S 002-0036098 i dodatak Otvoreni postupak 654.529,14 03.06.2013., na rok od 60 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 03.08.2013. 187.566,45
15. Izgradnja nogostupa u ulici Braće Radića u Čaglinu 02/2013. 2013/S 002-006069 Otvoreni postupak 204.068,00 18.09.2013. na rok 30 dana „Cesting“,d.o.o. Osijek Vinkovačka cesta 63 a 18. 10. 2013. 89.528,03
16. Sanacija klizšta L 41067 (Ž 4185 Drenovac-Bečić-Ciglednik-Lužani-
Ž 4244)
07/2013. 2013/S 002-0068408 Otvoreni postupak 674.000,00 16.10.2013. na rok  od 30 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 16. 11. 2013. 334.653,00
17. Geodetski snimak izvedenog stanja Ž 4115 u Alilovcima   bagatelna 18.000,00 18.10.2013. na rok od 120 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega 18.02.2014. 0
18. Geodetski snima izvedenog stanja L 41054 u Pleternici bagatelna 69.000,00 18.10.2013. na rok od 120 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega 18.02.2014. 0
19. Geodetski snima izvedenog stanja L 41072  u Pleternici bagatelna 69.000,00 18.10.2013. na rok od 120 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega 18.02.2014. 0
20. Redovito održavanje i zaštita županijskih  lokalnih cesta  u zimskom periodu 08/2013. Pregovarački postupak  bez prethodne objave 1.291.896,75 31.10.2013. , na rok od 120 dana Zajednica ponuditelja „Cestar“,d.o.o. Slav. Brod i „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 15.03.2014. 239.155,90
21. Izrada računalnih programa bagatelna 8.000,00 06.09.2013., na rok od 60 dana Domagoj Karničnik iz Kutjeva 31.10.2013. 9.696,97 s porezom na dohodak

U Požegi, 15. siječnja 2014. godine