Plan nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2015. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

R.B.
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave
Procijenjena vrijednost nabave(bez PDV-a)
Napomena
1. 32113 Smještaj na službenom putu 4.800,00 Bagatelna nabava
2. 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 9.600,00 Bagatelna nabava
3. 32211 Uredski materijal, 22800000-8 32.000,00 Bagatelna nabava
4. 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 6.400,00 Bagatelna nabava
5. 32212 Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 Bagatelna nabava
6. 32231 Električna energija, 65310000-9 9.600,00 Bagatelna nabava
7. 32233 Plin , 65210000-8 22.400,00 Bagatelna nabava
8. 32234 Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 40.000,00 Bagatelna nabava
9. 32251 Sitni inventar 12.000,00 Bagatelna nabava
10. 32252 Auto gume, 34351100-3 8.000,00 Bagatelna nabava
11. 32311 Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 40.000,00 Bagatelna nabava
12. 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i slično) 6.400,00 Bagatelna nabava
13. 32321 Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 28.000,00 Bagatelna nabava
14. 32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 12.000,00 Bagatelna nabava
15. 32323 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 16.000,00 Bagatelna nabava
16. 32334 Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 8.000,00 Bagatelna nabava
17. 32334 Usluge informiranja 8.000,00 Bagatelna nabava
18. 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 12.000,00 Bagatelna nabava
19. 323751 Katastarske usluge 12.000,00 Bagatelna nabava
20. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 24.000,00 Bagatelna nabava
21. 32379 Ostale intelektualne usluge, usluge procjene i vještačenja 66519500-6 16.000,00 Bagatelna nabava
22. 32382 Usluge razvoja softwera, 72500000-0 19.200,00 Bagatelna nabava
23. 32389 Ostale računalne usluge, 72413000-8 4.800,00 Bagatelna nabava
24. 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 16.000,00 Bagatelna nabava
25. 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 4.000,00 Bagatelna nabava
26. 3239900 Ostale nespomenute usluge 62.800,00 Bagatelna nabava
27. 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 16.000,00 Bagatelna nabava
28. 32922 Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 44.000,00 Bagatelna nabava
29. 32931 Reprezentacija 40.000,00 Bagatelna nabava
30. 32941 Tuzemne članarine 24.000,00 Bagatelna nabava
31. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 20.000,00 Bagatelna nabava
32. 32951 Upravne i administrativne pristojbe 16.000,00 Bagatelna nabava
33. 32952 Sudske pristojbe 24.000,00 Bagatelna nabava
34. 32952 Ostale pristojbe i naknade 24.000,00 Bagatelna nabava
35. 42619 Ulaganja u računalne programe 48.000,00 Bagatelna nabava
36. 42219 Ostala uredska oprema 16.000,00 Bagatelna nabava

R.B.
Ev. broj nabave
Pozicija Računskog plana
Naziv predmeta nabave(CPV oznaka)
Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
Vrsta postupka
Ugovor ili OS
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora
NAPOMENA
37.   3239990 Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a 280.000,00     1.1. 2015. 31.12.2015. Izuzeto od primjene ZJN
38. 01/2015. 32373 Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 80.000,00 Bag. nabava, poziv Usluge iz dodatka II B, ugovor 1.1.2015. 1 godina  
39.   32375 Geodetsko katastarske usluge: upis cesta u 2015. godini 237.000,00 Otvoreni   02. 2015. 1 godina  
40. 02/2015. 32329 Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2015. g. 45233141 15.750.000,00 otvoreni Okvirni sporazum 02.2015. 2 godine  
41. 03/2015. 4511 ŽC 4116 Kamenolom Vetovo-Vetovo-Jakšić-DC38, sanacija odvodnje 400.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 45 kalendarskih dana  
42. 04/2015. 4511 LC 41068 Bučje (ŽC 4185)-Lovčić (ŽC4186), rekonstrukcija kolnika 960.000,00 otvoreni ugovor 02. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana  
43. 05/2015. 32329 LC 41040, ŽC 4101-Mitrovac (zapad)-Novi Mitrovac-ŽC 4101, rekonstrukcija kolnika 560.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana  
44. 06/2015. 32329 ŽC 3168 Uljanik (DC26)-Poljana-Međurić-Banova Jaruga(ŽC3124) dionica Poljana-Antunovac LC 41004 Gaj (ŽC4236)Toranj-LC41005, presvlačenje kolnika 1.280.000,00 otvoreni ugovor 03. mjesec 2015. 30 kalendarskih dana  
45. 07/2015. 4511 ŽC 4115 Kaptol (ŽC 4101) Alilovci-a.g.Grada Požege ŽC 4253 Ćeralije (DC69)-Drenovac-a.g.grada Požege, dionica Trenkovo-Velika, presvlačenje kolnika 1.120.000,00 otvoreni ugovor 03.mjesec 2015. 30 kalendarskih dana  
46. 08/2015. 4511 LC 41054 a.g. Grada Požege-Starac-Vinogradska Pleternica DC 38 nastavak, rekonstrukcija kolnika 200.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 06. mjesec 2015. 90 kalendarskih dana  
47. 09/2015. 4511 LC 41064 Čaglin DC 53-Latinovac-Ivanovac Požeški, ulica B. Radića, sanacija odvodnje 160.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 60 kalendarskih dana  
48. 10/2015. 4511 LC 41011 Kapetanovo polje (LC41001)-Ploštine-Donja Obrijež (ŽC 4097), dionica Ploštine-Kapetanovo Polje, rekonstrukcija kolnika 280.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 30 kalendarskih dana  
49.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik I.) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.04. – 15.06.2015.  
50.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik II.) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-15.06.2015.  
51.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik III.) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 15.05.-15.07.2015.  
52.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik IV) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-15.08.2015.  
53.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik V) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.07.-15.09.2015.  
54.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VI) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 15.06.-31.08.2015.  
55.   3232 Neophodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik VII) 500.000,00 Bagatelna objava na web str. ugovor 02. mjesec 2015. 01.04.-31.08.2015.  
56.   4511 Postavljanje semafora kod Osnovne škole u Trenkovu 60.000,00 Bagatelna nabava-poziv ugovor      
57.   4511 Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci – jug 54.690,00 Bagatelna nabava ugovor 01. mjesec 2015. 5 dana  

U Požegi, 30. siječnja 2015. godine

Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

KORISNI LINKOVI

  • Hrvatski auto klub
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Požeško-slavonska županija
  • Ministarstvo unutarnjih poslova RH

INFO

  • ŽUC Požeško-slavonske županije
  • Matije Gupca 6, 34000 Požega, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati