Skip to main content

Izjava o privatnosti

Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici www.zuc-pz.hr

1. Opće informacije
ŽUC PSŽ koristi procedure i tehnologiju koji na najbolji način osiguravaju vašu privatnost. Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo, u koju svrhu, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima. Pravila su u skladu s važećim zakonskim propisima i Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u s vezi s obradom osobnih podataka.
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka
Kako i koje vaše osobne podatke prikupljamo?
Pristup internetskoj stranici www.zuc-pz.hr je slobodan i ne zahtjeva registraciju.
Maloljetnici
Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.
Kontaktiranje
Nakon odgovora na Vaš upit, vaše osobne podatke ćemo obrisati.
Osobni podaci koji su nužni za rješavanje eventualnih prigovora kupaca na proizvod/uslugu čuvaju se 36 mjeseci od dana zaprimanja.

3. Prijenos osobnih podataka
ŽUC PSŽ će vaše osobne podatke prosljeđivati trećim stranama isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovi)

4. Informacijska sigurnost
Kada ŽUC PSŽ prikuplja informacije o Vama, osiguravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.
ŽUC PSŽ provodi sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere.

5. Kolačići
Web stranica koristi se cookies datotekama da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookies je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookies datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookies datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

6. Pravo na informacije i sloboda izbora

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka:

  • pravo na pristup podacima koji se odnose na Vas
  • pravo na ispravak Vaših osobnih podataka
  • pravo na brisanje (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje)
  • pravo na ograničenje obrade (npr. kada prigovarate na točnost podataka, dok se podaci ne provjere)
  • pravo na prenosivost
  • pravo na prigovor na obradu
  • povući danu privolu/suglasnost za obradu podataka u bilo kojem trenutku

7. Službenik za zaštitu osobnih podataka
Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka možete uputiti poštom na adresu:

ŽUC Požeško-slavonske županije
Matije Gupca 6
HR – 34000 Požega, ili e-poštom na uprava-za-ceste@po.t-com.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

8. Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu
Ukoliko smatrate da je bilo koje od Vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP):
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Fra Grge Martića 14
HR – 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609-000
Fax: +385 1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr

9. Objavljivanje promjena
Pravila se mogu izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a o svakoj promjeni ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici.