Autor: ŽUC Požega

Uvjeti korištenja

DOBRO DOŠLI NA WEB STRANICE ŽUC Požeško-slavonske županije

Kreirali smo naše stranice da budu korisne, informativne i zabavne. Nadamo se da smo uspjeli, te da ćete nam pomoći da budu još bolje. Sve što tražimo od Vas je da se pridržavate odredbi UVJETA KORIŠTENJA koji slijede. Pročitajte ih pažljivo jer korištenjem naših stranica automatski se slažete s njima.

HVALA NA POSJETI!

I. UVJETI KORIŠTENJA

 1. Dopušteno korištenje
 2. Preuzimanje, pregled objavljenih materijala i ispis obrazaca na ovim stranicama moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjuje se javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji i izradi kopija, otpremanju, te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili dijela stranica bez izričitoga pismenog dopuštenja ŽUC Požeško-slavonske županije i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je izdano dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo ili na trgovački znak.

 3. Korištenje u trgovačke svrhe
 4. Zabranjeno je koristiti stranice ŽUC Požeško-slavonske županije za trgovinu, prodaju, te u druge trgovačke svrhe osim za kupnju proizvoda ŽUC Požeško-slavonske županije. Reklama trećih pravnih i fizičkih osoba može se objaviti samo uz pismeno dopuštenje ili temeljem pisanog ugovora ili sporazuma. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sadržaja koji se protive javnom moralu, pozitivnim propisima RH kao i sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetni materijal koji bi onemogućio redovito korištenje ovih stranica. Korisnici preuzimaju svaku odgovornost za štetu koja je posljedica njihovih postupaka koji nisu u skladu s prethodno navedenim zabranama. ŽUC Požeško-slavonske županije zadržava pravo da sadržaje objavljene na svojim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše.

 5. Dostavljanje sadržaja i materijala
 6. Dostavljanjem sadržaja i materijala (prijedlozi, ideje, crteži, fotografije, tekstovi) na adresu ŽUC Požeško-slavonske županije izdajete ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio ŽUC Požeško-slavonske županije neopoziva, stalna, ekskluzivna prava za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju primljenih materijala u bilo kojem obliku i kroz sve postojeće medije i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

II. AUTORSKA PRAVA

 1. Opseg autorskog prava
 2. Sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada ŽUC Požeško-slavonske županije ili je ustupljen ŽUC Požeško-slavonske županije, a u vlasništvu je trećih osoba. ŽUC Požeško-slavonske županije vlasnik je autorskog prava koje se odnosi na uređivanje, izbor i usklađivanje sadržaja ovih stranica. Internet stranice ŽUC Požeško-slavonske županije sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu ŽUC Požeško-slavonske županije ili u vlasništvu trećih osoba. Niti jedan sadržaj internet stranica ne može se upotrebljavati bez ograničenja.

 3. Slike i video
 4. Sve fotografije, slike, video zapisi, tekstovi, podaci o osobama i ostali podaci koji se pojavljuju na internet stranicama pripadaju ŽUC Požeško-slavonske županije. Dopuštenje za korištenje može se dati trećim osobama radi korištenje isključivo za promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanje u dnevnim i tjednim novinama, časopisima i elektronskim medijima. Osim na predviđeni način upotreba sadržaja i materijala internet stranica ŽUC Požeško-slavonske županije nije dopuštena
  Utvrđeno dopuštenje i način korištenje internet stranica ŽUC Požeško-slavonske županije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati trećim osobama tako da će svaki pokušaj prijenosa, podugovaranja ili dodjele smatrati ništavnim.
  Korištenjem sadržaja i materijala sa internet stranica ŽUC Požeško-slavonske županije medijski korisnici obvezuju se pridržavati utvrđenih ograničenja, zahtjeva i uvjeta korištenja.

III. JAMSTVA I USKRAĆIVANJE PRAVA

ŽUC Požeško-slavonske županije će na svojim stranicama nastojati objavljivati točne i ažurne podatke međutim ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih te se neće uvažiti prigovori na podatke koji su objavljeni. Osim za jamstva za proizvode koje je ŽUC Požeško-slavonske županije izričito objavilo. ŽUC Požeško-slavonske županije otklanja svaku odgovornost za eventualne posljedice koje bi proizašle zbog drugačijeg tumačenja sadržaja i materijala na internet stranicama. ŽUC Požeško-slavonske županije ne jamči da internet stranice neće imati pogreške i viruse. Korisnik web stranice koristi na vlastitu odgovornost.
ŽUC Požeško-slavonske županije ne odgovara za bilo koju vrstu štete koja je prouzročena korištenjem ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranica ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i drugi korisnici internet stranica ŽUC Požeško-slavonske županije korištenjem sadržaja i materijala na ovim internet stranicama pristaju na naknadu svih oblika štete koju pretrpi ŽUC Požeško-slavonske županije, a nastane nesavjesnim korištenjem istih.
Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično na stranicama ŽUC Požeško-slavonske županije ne znači da isti ŽUC Požeško-slavonske županije ili bilo koji zaposlenik ŽUC Požeško-slavonske županije reklamira, preporučuje ili favorizira.


Ova stranica je optimizirana za gledanje sa rezolucijom od 1024×768 ili većom u Microsoft Internet Explorer 7.0+, Opera 9.5+, Firefox 3.0+, Google Chrome ili Safari 3.0+, sa vezom na minimum brzine 56Kbps. Također je preporučeno da omogućite JavaScript i Pop-up u postavkama Vašeg preglednika, te da imate ažuriranu verziju Flash-a za prikaz nekih od sadržaja na stranicama.

Karta mostova

Karta mostova

 • Na karti su prikazani slijedeći mostovi na području Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije:
 • Armirano-betonski most Ž-16 na Ž-4113 Pasikovci (D-38) – Toranj (Ž-4100) – vodotok: Orljava, dužina: 42 m
 • Armirano-betonski most Ž-25 na Ž-4115 Bilice (D-525)-Zagrađe-B. Drenovac-Dragovci (D-49) – vodotok: Orljava, dužina: 70 m
 • Armirano-betonski most Ž-12 na Ž-4100 Požega-Gradski Vrhovci – vodotok: Orljava, dužina: 36 m
 • Armirano-betonski most Ž-27 na Ž-4253 Požega (D38) – Požega (D-38) – vodotok: Orljava, dužina: 59,70 m
 • Svođeni most Ž-13 na Ž-4101 Kutjevo (Ž-4030)-Kaptol-Velika (Ž-4253) – vodotok: Kaptolka, dužina: 22 m
 • Armirano-betonski most L-9 na L 41004 Gaj (Ž-4236)-Toranj (L-41005) – vodotok: Bijela, dužina: 33,50 m
 • Drveni grednik L-60 na L-41055 Koprivnica-Poloje-Bučje (Ž-4185) – vodotok: Orljava, dužina: 30 m (u izgradnji novi Armirano-betonski most)
 • Most na Orljavi u Bučju (Ž-41055)
 • Most na Kutjevačkoj Rici u Cigleniku (Ž-41044)

 • Armirano-betonski most Ž-16

  Armirano-betonski most Ž-16 na Ž-4113 Pasikovci (D-38) – Toranj (Ž-4100) – vodotok: Orljava, dužina: 42 m
 • Armirano-betonski most L-9

  Armirano-betonski most L-9 na L 41004 Gaj (Ž-4236)-Toranj (L-41005) – vodotok: Bijela, dužina: 33,50 m
 • Most na Kutjevačkoj Rici u Cigleniku

  Most na Kutjevačkoj Rici u Cigleniku (Ž-41044)
 • Armirano-betonski most Ž-27

  Armirano-betonski most Ž-27 na Ž-4253 Požega (D38) – Požega (D-38) – vodotok: Orljava, dužina: 59,70 m
 • Armirano-betonski most Ž-12

  Armirano-betonski most Ž-12 na Ž-4100 Požega-Gradski Vrhovci – vodotok: Orljava, dužina: 36 m
 • Armirano-betonski most Ž-25

  Armirano-betonski most Ž-25 na Ž-4115 Bilice (D-525)-Zagrađe-B. Drenovac-Dragovci (D-49) – vodotok: Orljava, dužina: 70 m
 • Most na Orljavi u Bučju

  Most na Orljavi u Bučju (Ž-41055)
 • Drveni grednik L-60

  Drveni grednik L-60 na L-41055 Koprivnica-Poloje-Bučje (Ž-4185) – vodotok: Orljava, dužina: 30 m (u izgradnji novi Armirano-betonski most)
 • Svođeni most Ž-13

  Svođeni most Ž-13 na Ž-4101 Kutjevo (Ž-4030)-Kaptol-Velika (Ž-4253) – vodotok: Kaptolka, dužina: 22 m

Galerija slika

Galerija slika

 • Drveni grednik L-60 na cesti L-41055 Koprivnica - Poloje - Bučje Ž-4185

  Drveni grednik L-60 na cesti L-41055 Koprivnica – Poloje – Bučje Ž-4185

 • Most L-9 na cesti L-41004 Gaj Ž-4236 - Toranj L-41005

  Most L-9 na cesti L-41004 Gaj Ž-4236 – Toranj L-41005

 • Most Ž-12 na cesti Ž-4100 Požega - Gradski Vrhovci 2

  Most Ž-12 na cesti Ž-4100 Požega – Gradski Vrhovci 2

 • Most Ž-12 na cesti Ž-4100 Požega - Gradski Vrhovci

  Most Ž-12 na cesti Ž-4100 Požega – Gradski Vrhovci

 • Most Ž-16 na cesti Ž-4113 Pasikovci D-38 - Toranj Ž-4100

  Most Ž-16 na cesti Ž-4113 Pasikovci D-38 – Toranj Ž-4100

 • Most Ž-25 na cesti Ž-4115 Bilice D-525 - Zagrađe - Brodski Drenovac - Dragovci D-49

  Most Ž-25 na cesti Ž-4115 Bilice D-525 – Zagrađe – Brodski Drenovac – Dragovci D-49

 • Most Ž-16 na cesti Ž-4113 Pasikovci - D-38 Toranj Ž-4100 2

  Most Ž-16 na cesti Ž-4113 Pasikovci – D-38 Toranj Ž-4100 2

 • Most Ž-25 na cesti Ž-4115 Bilice D-525 - Zagrađe - Brodski Drenovac - Dragovci D-49 2

  Most Ž-25 na cesti Ž-4115 Bilice D-525 – Zagrađe – Brodski Drenovac – Dragovci D-49 2

 • Most Ž-27 na cesti Ž-4253 Požega D-38 - Požega D-38

  Most Ž-27 na cesti Ž-4253 Požega D-38 – Požega D-38

 • Most Ž-27 na cesti Ž-4253 Požega D-38 - Požega D-38 2

  Most Ž-27 na cesti Ž-4253 Požega D-38 – Požega D-38 2

 • Most preko Kutjevačke rijeke u Cigleniku na cesti Ž-41044

  Most preko Kutjevačke rijeke u Cigleniku na cesti Ž-41044

 • Most preko rijeke Orljave u Bučju na cesti Ž-41055

  Most preko rijeke Orljave u Bučju na cesti Ž-41055

 • Svođeni most Ž-13 na cesti Ž-4101 Kutjevo Ž-4030 - Kaptol - Velika Ž-4253

  Svođeni most Ž-13 na cesti Ž-4101 Kutjevo Ž-4030 – Kaptol – Velika Ž-4253

 • Vinogradska ulica u Pleternici Ž-41054

  Vinogradska ulica u Pleternici Ž-41054

Osnovne informacije

Osnovne informacije

 • Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije
 • Matije Gupca 6, 34000 Požega, Hrvatska
 • OIB: 84424023604, MB: 1313304
 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

45.3326,17.6743

Dobro došli na web stranice ŽUC Požega

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije je ustanova za upravljanje, građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije. Osnovana je 1998. godine, a njen osnivač je Požeško-slavonska županija. Pokriva cijelo područje županije, gradove Kutjevo, Lipik, Pakrac, Požega i Pleternica, te sva naselja unutar županije. Pod upravom se nalazi 26 županijskih cesta ukupne duljine 201,65 km i 78 lokalnih cesta ukupne duljine 273,15 km, sveukupno 104 ceste ukupne duljine 474,80 km, te preko 150 mostova i propusta.

pdf

Zakoni, pravilnici, odluke i obavijesti

Ustrojstvo

Zakon o ustanovama – NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08, 127/19
Odluka o osnivanju ŽUC Požeško-slavonske županije
Statut ŽUC Požega

Računovodstvo

Zakon o proračunu – NN 87/08, NN 136/13, 15/15
Zakon o fiskalnoj odgovornosti – NN 111/18
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15, NN 2/17, NN 28/17, NN 112/18, NN 126/19
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu – NN 124/14
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama – NN 26/10, NN 120/13, NN 1/20
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – NN 95/19

Javne ceste

Zakon o cestama – NN 84/11, NN 18/13, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14, NN 110/19
Pravilnik o izvanrednom prijevozu – NN 92/18
Uredba o vođenju Registra javnih cesta – NN 32/01

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama – NN 67/08, NN 48/10, NN 74/11, NN 80/13, NN 158/13, NN 92/14, NN 64/15, NN 108/17, NN 70/19
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa – NN 110/01
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i  prilaza na javnoj cesti – NN 95/14
Pravilnik o autobusnim stajalištima – NN 119/07
Pravilnik o ophodnji javnih cesta – NN 75/14

Ograničenje prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na cestama – NN 64/09

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta – NN 22/14, 98/19

Prometni znakovi i signalizacija

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama – NN 61/01
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama – NN 64/16
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama – NN 92/19
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa označavanju, te osiguravanju radova na cesti – NN 92/19

Naknade u cestovnom prometu

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila – NN 130/12
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu javne ceste i cestarine – NN 136/2011
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila – NN 96/2015, NN 98/2015
Odluka o visini naknade za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila – NN 122/2014, NN 122/16, NN 130/17
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti – NN 87/2014
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo – NN 100/98
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske – NN 140/05
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti – NN 78/14

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

Zakon o gradnji – NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19
Pravilnik o održavanju javnih cesta – NN 90/2014
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja – NN 78/15, NN 118/18, NN110/19
Zakon o građevnim proizvodima – NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/19
Zakon o komori arhitekata i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju – NN 78/15, NN 114/18, NN 110/19
Tehnički propis o građevnim proizvodima – NN 104/19
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda – NN 103/08, NN 147/09, NN 87/10, NN 129/11, NN 118/19

Razvrstavanje javnih cesta

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta – NN 34/12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta  – NN 103/18
Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste – NN 44/12
Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta – NN 86/12

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti – NN 78/14

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu – NN 92/18

Zatvaranje cesta

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta – NN 119/07

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi – ZJN 2016 – NN 120/16
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi – NN 101/27
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi – NN 101/17
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave – NN 18/2013 , NN 127/13, NN 74/14, NN 98/19
Zakon o sprječavanju sukoba interesa – NN 26/11, NN 12/12, NN 126/12, NN 48/13, NN 57/15, NN 98/19
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave – NN 65/17,
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave – NN 65/17 i
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi – NN 65/17.
ŽUC Požega – pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
ŽUC Požega – Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

OSTALI PROPISI

Zakon o radu – NN 93/14, NN 127/17, NN 98/19
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – NN 42/18
Zakon o pravu na pristup informacijama – NN 25/13, NN 85/15

Pravilnici i odluke – ŽUC Požega

pdfŽUC Požega – Odluka o visini naknade troškova za izdavanje akata30/01/2018, 16:23
pdfObavijest o načinu uplaćivanja prihoda za financiranje javnih potreba ŽUC-a Požeško-slavonske županije23/02/2017, 13:19

Obavijesti

pdfObavijest – 24.01. 2020.
pdfObavijest – 28.12. 2018.
pdfObavijest – 29.12. 2017.

pdf

Suglasnosti i zahtjevi

O nama

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije osnovana je Odlukom Skupštine Požeško-slavonske županije o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” broj 1/97).
Ustanova upravlja sa 26 županijskih cesta ukupne duljine 200,79 km i 80 lokalnih cesta ukupne duljine 277,39 km, sveukupno 106 cesta ukupne duljine 478,18 km od čega je neasfaltirano 78,76 km te preko 150 mostova i propusta.
Županijska uprava za ceste je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije.

Predmet poslovanja

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:
 • izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
 • rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
 • građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama
 • održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama
 • ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama
 • praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
 • ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Tijela Županijske uprave za ceste su:

 1. Upravno vijeće – predsjednik i šest članova
 2. Ravnatelj

UPRAVNO VIJEĆE

Poslovnik o radu upravnog vijeća, Odluka o izmjeni i dopuni poslovnika o radu upravnog vijeća

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

14. sjednica – https://www.zuc-pz.hr/wp-content/uploads/2021/10/Zapisnik-UV-a.pdf

INFO

 • ŽUC POŽEGA

 • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati