Autor: ŽUC Požega

pdf

Godišnji izvještaj

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se uređuju uvjeti ponovne uporabe NN 67/17 s poveznicom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_67_1577.html

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 20/16 s poveznicom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_582.html

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

ZAKONI I PRAVILNICI:
Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13),
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 85/15)
OBRASCI:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Godišnje izvješće 2020., Godišnje izvješće 2020. (csv)
Godišnje izvješće 2019.
Godišnje izvješće 2018.
Godišnje izvješće 2017.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:
Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, čl. 19. te odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, čl. 20.
Sukladno zakonskim odredbama:
• Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
• Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
• Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Zrinka Vulić, dipl.iur.
ZAMJENICA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE: Marija Katranček Prepelac, admin.referent-tajnica
Tel: 034/271606
E-mail: uprava-za-ceste@po.t-com.hr

Ceste ŽUC Požega

Ceste ŽUC Požega

 • Lokalne ceste

  R.B. Oznaka ceste Opis ceste Ukupna dužina (km) Od toga tucanik (km) Širina kolnika (m)
  1. LC 33073 Jamarica (ŽC 3216) – Janja lipa – Brezine  (ŽC 4095) 2,100 4,0
  2. LC 37140 Kaniška Iva (ŽC 3167) – Ribnjaci – Marino selo (ŽC 4094) 4,600 4,0
  3. LC 37149 LC 37150 – Golubinjak – Drlež – Trojeglava –  Goveđe Polje – Brekinska (LC 41004) 1,000 5,5
  4. LC 37151 Gornji Sređani (ŽC 3169 ) – Badljevina (DC 5) 2,159 5,0
  5. LC 37157 Miljanovac (ŽC 3173) – Badljevina (DC 5) 2,200 1,300 4,50
  6. LC 41001 Toranj (LC 41004) – Donja Obrijež (ŽC 4097) 5,271 4,00/5,00
  7. LC 41002 Badljevina (DC 5) – Dereza (ŽC3291) 3,190 4,00
  8. LC 41003 Antunovac (ŽC 3168) – Gaj (ŽC 4236) 3,418 4,50
  9. LC 41004 Gaj (ŽC 4236) – Toranj – Mali Banovac (LC 41005) 10,849 5,00
  10. LC 41005 Gornja Obrijež (ŽC 4097) – Kukunjevac (ŽC 4236) 8,017 3,450 4,00
  11. LC 41006 Brezine (LC 33073) – Bujavica 4,981 4,00
  12. LC 41007 Kukunjevac (ŽC 4236) – željeznički kolodvor 1,745 4,00
  13. LC 41008 Subocka (ŽC 4112) – Donji Čaglić (DC 5) 5,132 2,300 4,00
  14. LC 41009 Lipik (DC 5) – Subocka (LC 41008) 4,671 2,500 4,0/5,0
  15. LC 41010 Omanovac (nerazvrstana cesta – DC 5) 0,901 4,00
  16. LC 41011 Kapetanovo Polje (LC 41001) – Donja Obrijež (ŽC 4097) 2,860 5,00
  17. LC 41012 DC 5 – Prekopakra (ŽC 4098/LC41013) 6,430 1,700 4,50
  18. LC 41013 Batinjani (LC 41005) – Prekopakra (ŽC 4098/LC41012) 5,107 4,50
  19. LC 41014 Klisa – Pakrac (DC 5) 3,127 4,00/6,00
  20. LC 41015 Pakrac (ŽC 4099) – Japaga 1,700 5,00
  21. LC 41016 Pakrac (ŽC 4099) – Kraguj 2,895 4,00
  22. LC 41017 Španovica (DC 38) – Gornja Šumetlica 4,685 5,00
  23. LC 41018 Jeminovac (LC 41019) – Rasna (DC 38) 5,898 2,700 4,00/5,00
  24. LC 41019 Šnjegavić – Oblakovac (DC 51) 6,382 3,000 5,00
  25. LC 41020 Biškupci (ŽC 4100) – Doljanci 0,702 4,50
  26. LC 41021 Stražeman – Biškupci (ŽC 4101) 1,023 5,00
  27. LC 41022 Lučinci (ŽC 4113) – Skenderovci (DC 38) 8,222 5,00
  28. LC 41023 Oljasi (ŽC 4113) –A.G.Grada Požege (Ugarci) 3,878 2,150 4,00/5,00
  29. LC 41024 Potočani (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 0,796 4,00
  30. LC 41025 Radovanci (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 0,608 4,00
  31. LC 41026 Antunovac – Trenkovo (LC 41027) 3,145 5,00
  32. LC 41027 Trenkovo (ŽC 4253) – A.G.Grada Požege Bankovci) 3,075 5,00
  33. LC 41030 Češljakovci (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 0,702 4,50
  34. LC 41031 Golo Brdo (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 0,610 4,50
  35. LC 41032 Kaptol (ŽC 4101) – Podgorje (ŽC 4101) 7,606 4,00/5,00
  36. LC 41033 Kaptol (ŽC 4101) – Eminovci (DC 51) 8,152 5,00/6,00
  37. LC 41035 Tekić – Bertelovci (DC 51) 3,417 4,50
  38. LC 41036 Bektež (DC 51) – Gradište (DC 51) 2,144 4,00
  39. LC 41037 Lukač (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 1,610 4,50
  40. LC 41038 Hrnjevac (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 1,245 4,50
  41. LC 41039 Venje (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) 1,712 4,50
  42. LC 41040 Mitrovac (ŽC 4101) – Kutjevo (ŽC 4101) 4,687 1,250 4,00/5,00
  43. LC 41041 Tominovac (nerazvrstana cesta – DC 51) 1,060 4,50/5,00
  44. LC 41042 Bjeliševac (LC41043 – DC 51) 0,819 4,50
  45. LC 41043 Bjeliševac (LC 41042) – Ferovac (ŽC4030) 1,847 0,600 4,00/5,00
  46. LC 41044 Kula (DC 51) – Veliki Bilač 8,001 4,400 4,00/5,00
  47. LC 41045 Kula (DC 51) – Latinovac (LC 41064) 5,894 5,00
  48. LC 41046 Duboka – Milanlug (DC 53) 2,119   4,00
  49. LC 41047 Jurkovac (nerazvrstana cesta – ŽC 4124) 1,076 1,076 3,50/4,00
  50. LC 41048 Jezera – Vlatkovac – Čaglin (DC 53) 15,636 1,600 4,00/5,00
  51. LC 41049 Skenderovci (LC 41022) – A.G.Grada Požege 2,800 5,00
  52. LC 41050 A.G.Grada Požege (Šeovci) – Treštanovci (LC41033) 1,348 1,348 4,00
  53. LC 41054 A.G.Grada Požege (Laze Vasine) – Pleternica (DC 38) 7,011 3,900 4,00/6,00
  54. LC 41055 Požeška Koprivnica – Bučje (ŽC 4185) 3,974 4,50
  55. LC 41056 Jakšić (DC 51) – Gradac (ŽC 4030) 6,627 5,00
  56. LC 41057 Rajsavac (DC 51) – Gradac (LC 41056) 5,404 3,000 5,00/4,00
  57. LC 41058 Trapari (LC 41056) – Blacko (DC 38) 2,775 4,00/5,00
  58. LC 41059 Frkljevci (DC 525) – Zagrađe (ŽC 4185) 2,646 5,00
  59. LC 41060 Grabarje (ŽC 4127 ) – Zarilac (željeznički kolodvor) 4,448 5,00
  60. LC 41061 Zarilac (nerazvrstana cesta – LC 41062) 0,900 4,00
  61. LC 41062 Ašikovci (ŽC 4030) – Ciglenik (LC 41044) 7,782 0,700 5,50
  62. LC 41063 Tulnik (nerazvrstana cesta – DC 38) 2,618 2,618 4,50
  63. LC 41064 Čaglin (DC 53) – Ivanovci 5,951 5,00
  64. LC 41065 Sapna (nerazvrstana cesta – LC 41048) 1,907 4,00
  65. LC 41066 Sibokovac (nerazvrstana cesta – LC 41048) 1,712 1,712 4,50
  66. LC 41067 Brodski Drenovac (ŽC4185 – Malino (ŽC 4244) 1,300 4,50
  67. LC 41068 Bučje (ŽC 4185) – Lovčić (ŽC 4186) 2,000 4,50/5,00
  68. LC 41069 Brđani – Ravan (ŽC 4162) 0,534 4,00
  69. LC 41070 Bzenica – Sulkovci (DC 49) 1,070 4,00
  70. LC 41071 Komorica (nerazvrstana cesta – DC 49) 1,639 4,00
  71. LC 41072 Pleternica (LC 41054 – DC 49) 2,484 1,900 4,00/6,00
  72. LC 41073 Pleternica (DC 38 – nerazvrstana cesta) 1,262 0,800 4,00
  73. LC 41074 LC 41057 – Lakušija – Sesvete – ŽC 4030 1,904 4,50
  74. LC 41075 Ćosinac (ŽC4030 – ŽC 4030) 1,807 4,00
  75. LC 41076 Sulkovci (DC 49) – Pleternica (DC 525) 4,236 3,500 5,00
  76. LC 41077 Radovanci (ŽC4253 – ŽC 4101) 4,448 6,00
  77. LC 41078 Pleternica (DC 49 – DC 38) 2,070 6,00
  78. LC 41079 Sapna (LC 41065) – Darkovac (LC 41048) 2,796 2,796 4,50
  79. LC 41080 Stari Zdenkovac (LC41048) – Rozmajerovac (LC44093) 2,156 2,156 3,00/4,00
  80. LC 41081 Bučje (LC41068 – nerazvrstana cesta) 0,677 5,50
  Ukupno lokalne ceste: 277,39 52,456  
 • Županijske ceste

  R.B. Oznaka ceste Opis ceste Ukupna dužina (km) Od toga tucanik (km) Širina kolnika (m)
  1. ŽC 3168 Uljanik (DC26) – Poljana- Banova Jaruga ( ŽC3124) 7,500 6,00
  2. ŽC 3169 Dežanovac (DC26) – Trojeglava-Badljevina (DC5) 1,600 6,00
  3. ŽC 3272 Sirač (ŽC 3172) – Badljevina (DC5) 2,000 5,50
  4. ŽC 3291 Markovac (ŽC 3170) – Sirač –Omanovac (DC5) 8,000 3,000 3,00/5,00
  5. ŽC 4030 Podravska Moslavina (DC34) – Zdenci –Orahovica – Kutjevo – Ferovac (DC51) – Pleternica (DC38) 26,300 6,00
  6. ŽC 4094 Marino selo (LC37140 ) – Antunovac (ŽC 3168/LC4100) 2,476 4,00
  7. ŽC 4095 Brezine (LC33073 ) – Kukunjevac (ŽC4236) 2,587 3,50/5,50
  8. ŽC 4096 Poljana (ŽC 4236) – Janja lipa (LC 33073) 2,449 4,50
  9. ŽC 4097 Donja Obrijež (LC 41001/LC41011) – Omanovac (DC 5) 5,691 5,00/5,50
  10. ŽC 4098 Prekopakra (LC 41012/LC41013) – Pakrac (DC 5) 0,612 6,00
  11. ŽC 4099 Pakrac (DC 38) – Šeovica 5,923 4,00/6,00
  12. ŽC 4100 Kamenski Vučjak (DC 69) – A.G.Grada Požege (Krivaj) – A.G.Grada Požege (Crkveni Vrhovci) – Nova Kapela (ŽC4158) 16,150 10,900 5,00/6,00
  13. ŽC 4101 Biškupci (ŽC 4100) – Kaptol – Vetovo – Kutjevo (ŽC 4030) 22,146 6,00
  14. ŽC 4102 Velika (T.L. Nevoljaš – ŽC 4253) 3,995 1,400 4,50/5,50
  15. ŽC 4112 Jagma (DC 47) –Subocka (LC 41008) 3,141 2,400 4,00
  16. ŽC 4113 Pasikovci (DC 38) – Milivojevci – Biškupci (ŽC 4100) 10,181 6,00
  17. ŽC 4114 Trnovac – Trenkovo (ŽC 4253) 2,462 4,00/5,00
  18. ŽC 4115 Kaptol (ŽC 4101) – A.G.Grada Požege (Turnić) 6,180 6,00
  19. ŽC 4116 Vetovo – Jakšić – Kuzmica (DC 38) 14,559 1,000 6,00
  20. ŽC 4117 Kutjevo (ŽC 4030) – Bektež (DC 51) 4,590 5,50
  21. ŽC 4124 Nova Ljeskovica – Čaglin (DC 53) 4,897 4,00/5,00
  22. ŽC 4127 Grabarje (ŽC 4030 – LC 41060) 0,703 5,00
  23. ŽC 4162 Bilice (DC 525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC 53) 2,500 5,50
  24. Ž 4185 Dragovci (DC 49) – Bučje – Bilice (DC 525/ŽC4162) 12,300 5,50
  25. ŽC 4236 Poljana (ŽC 3168) – Kukunjevac – Dobrovac (DC 47) 14,946 6,00
  26. ŽC 4253 Ćeralije (DC 69) – Slatinski Drenovac – A.G.Grada Požege (Novi Mihaljevci) 16,900 7,600 4,00/6,00
  Ukupno županijske ceste: 200,788 26,30  
 • Rekapitulacija

  Ukupno (komada) Ceste Ukupno (km) Od toga tucaničke (km) Postotak (%)
  26 Županijske ceste 200,788 26,30 13,10
  80 Lokalne ceste 277,390 52,456 18,91
  106 Ukupno: 478,178 78,756 16,47

INFO

 • ŽUC POŽEGA

 • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati