Skip to main content

Rekapitulacija

Ukupno (komada) Ceste Ukupno (km) Od toga tucaničke (km) Postotak (%)
26 Županijske ceste 201,65 26,30 13,04
78 Lokalne ceste 273,15 56,15 20,56
104 Ukupno: 474,80 82,45 17,37