O nama

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije osnovana je Odlukom Skupštine Požeško-slavonske županije o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” broj 1/97).
Županijska uprava za ceste djeluje na području Požeško-slavonske županije, upravlja županijskim i lokalnom cestama, kojih ima 106, ukupne dužine  478,18 km, od toga neasfaltirano 78,76 km.
Županijska uprava za ceste je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije.

Predmet poslovanja

Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:
  1. izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
  2. rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
  3. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama
  4. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama
  5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama
  6. praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
te ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Tijela Županijske uprave za ceste su:

  1. Upravno vijeće
  2. Ravnatelj