• Naslovnica
 • Javna nabava
 • 2014.
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11.,  83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU

R.B.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor.uključ. i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvir.spor.(bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvir.sporazum uključ. i ugovor temeljem okvir. sporaz.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor odnosno gosp. subjekta u slučaju okvir. sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (sa PDV-om) s 31.12.2014.
1. Usluge pravnih savjeta i zastupanja 01/2014. 2014/S015
-0000183
Usluga iz Dodatka II.B 120.000,00 07.01.2014. na rok od godinu dana Zajednički odvjetnički ured Olivera Baričević & Branko Baričević, Požega Sv. Florijana 1 31.12.2014. 90.609,37
2. Izrada projektne dokumentacije ulica Lj. Gaja i produžetak Vinogradske u Pleternici (kolnik. pješačka staza i oborinska odvodnja) - - Bagatelna nabava 120.000,00 24.01.2014. na rok od 40 dana Zajednički projektantski ured, d.o.o. Tamara Rusović Požega  Županijska 20 15.03.2014. 150.000,00
3. Pružanja usluga čišćenja uredskih prostorija - - Bagatelna nabava 1.200,00 mjesečno 02.01.2014. na rok od godinu dana Adriatic Servis, d.o.o. Zadar Domovinskog rata 3 31.12.2014. 16.500,00
4. Uredski materijal - - Bagatelna nabava Procijenjena vrijednost za cijelu 2014.= 20.000,00 24.01.2014. na rok od godinu dana Pin exlusive, d.o.o. Požega Primorska 35 31.12.2014. 23.059,74
5. Reprezentacije i sredstva za čišćenje i održavanje - - Bagatelna nabava Procijenjena vrijednost za cijelu 2014. = 36.000,00 24.01.2014. na rok od godinu dana KTC, d. d. Križevci N. Tesle 18 31.12.2014. 11.772,62
6. Održavanje web stranice - - Bagatelna nabava 1.000,00 12.02.2014. na rok od godinu dana Miroslav Grgić Kutjevo Lj. Gaja 3 31.12.2014. 1.212,12
7. Računalni programi - - Bagatelna nabava 11.000,00 07. 04. 2014. na rok od 30 dana Dragutin Tauš, Kutjevo R. Hrvatske 109 07.05.2014. 13.333,33
8. Košnja trave uz županijske i lokalne ceste i neophodni radovi na cestama radi sigurnosti prometa i putnika - - Bagatelna nabava 497.850,00 28. 04. 2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.06.2014. 622.135,64
9. Sanacija kolnika LC 41055 (Koprivnica-Poloje- ŽC 4185) 06/2014. 2014/S
0020013113
otvoreni 970.544,60 12. 05. 2014. na rok od 60 dana „Osijek Koteks“, d. d. Osijek Šamačka 11 15.07.2014. 1.048.958,19
10. Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju propusta u naselju Kukunjevac i Dobrovac - - Bagatelna nabava 28.000,00 16.05.2014. na rok od 15 dana Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b 31.05.2014. 35.000,00
11.
  Podloga za projektiranje:
 • Bučje-granica županije (Lovčići) L 41055 u dužini od 1500 m
 • nogostup Kutjevo R. Hrvatske Industrijska zona Ž 4101 u dužini od 700 m
 • nogostup Kutjevo Vinkomir Ž 4117 u dužini od 2100 m
 • Trenkovo – Bankovci L 41027 u dužini od 2350 m
 • cijevni propust Kukunjevac Ž 4236 kom 1
 • cijevni propus Dobrovac Ž 4236 kom 1
- - Bagatelna nabava 45.900,00 23.05.2014. na rok od 30 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega Trg Sv. Terezije 5 30.06.2014. 52.125,00
12.
  Podloga za projektiranje:
 • Marino selo – Ribnjaci L 37140 u dužini 2680 m’
 • Ciglenik – Veliki Bilač L 41044 u dužini 4500 m’
 • Novi Mitrovac – Stari Mitrovac L 41040 u dužini od 2100 m’
 
- - Bagatelna nabava 55.680,00 23.05.2014. na rok od 30 dana Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega Trg Sv. Terezije 5 30.06.2014. 69.600,00
13. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 4) - - Bagatelna nabava 417.416,61 24.06.2014. na rok od 60 dana „Cestar“,d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb 30.09.2014. 521.400,67
14. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 2) - - Bagatelna nabava 466.169,42 23.06.2014. na rok od 60 dana „Cestar“, d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb 30.09.2014. 582.668,20
15. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 1) - - Bagatelna nabava 481.849,97 23.06.2014. na rok od 60 dana „Cestar“, d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb 30.09.2014. 593.928,96
16. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 3) - - Bagatelna nabava 467.898,00 23.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 555.650,00
17. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik broj 5) - - Bagatelna nabava 489.390,00 24.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 611.683,44
18. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 6) - - Bagatelna nabava 499.905,00 24.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 624.830,10
19. Rekonstrukcija ulice A. M. Reljkovića (dio LC 41078) u Pleternici 03/2014 2014/S
0020015231
otvoreni 1.635.832,00 01.07.2014. na rok od 90 dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega Industrijska 13d 30.09.2014. 2.023.051,30
20. Sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC 3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47)u naseljima Dobrovac i Kukunjevac       Bagatelna nabava 332.016,96 09.07.2014. na rok od 45 radnih dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega Industrijska 13d 31.08.2014. 398.092,22
21. Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4101 (Biškupci ŽC 4100 Kaptol-Vetovo-ŽC 4030 - - Bagatelna nabava 297.768,50 06.08.2014., na rok od 30 kalendarskih dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 06.09.2014. 344.341,90
22. Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4117 (ŽC 4030-Kutjevo-Bektež (DC51) 08/2014. 2014/S
002-0032740
otvoreni 789.161,65 18.08.2014., na rok od 60 radnih dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 18.10.2014. 856.693,22
23. Izrada tehničke dokumentacije, pješačkog mosta na vodotoku Tomaševac u Kutjevu - - Bagatelna nabava 18.000,00 08.09.2014. Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b 22.09.2014. 22.500,00
24. Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskom period od 15.11 do 15.03.2014. - -   1.224.875,80 09.10.2014., na rok od 4 mjeseca Zajednica ponuitelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 15.03.2015. 100.216,18
25. Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacija propusta u naselju Kukunjevac i Dobrovac -   Bagatelna nabava 24.000,00 13. 10. 2014., po okončanju radova sa izvođačem te primopredaje istih Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b   30.000,00
26.
  Sanacija klizišta:
 1. LC 41006 ( LC 33073-Bujavica)
 2. LC 41059 (Frkljevci DC525 Zagrađe-ŽC 4185
 3. ŽC 4185 Dragovci DC 525 dionica Zagrađe-lovačka kuća
09/2014. 2014/S
002-0048185
otvoreni 898.196,00 02.12.2014., na rok od 45 radnih dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 15. 01. 2015. 0
27. Izrada projektne dokumentacije kolnika, pješačke staze i zatvorene oborinske odvodnje Vinogradska ulica u Pleternici - - Bagatelna nabava 35.000,00 01.10.2014., 40 dana Zajednički projetantski ured,d.o.o. Požega Županijska 20 10.11.2014. 0
28. Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci- sjever - - Bagatelna nabava 54.990,00 25.11.2014., na rok od 5 dana Elektromodlul promet, d.o.o. Osijek A. Hebranga 7 30.11.2014. 68.737,50
29. Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika  troškovnik broj –košnja trave - - Bagatelna nabava 499.771,00 24.06.2014. na rok od 60 dana Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega 30.09.2014. 402.856,37

Ugovor temeljem okvirnog sporazuma

1. Brojila prometa 02/2011. N-02-V-128591-130711 Otvoreni Udruga ŽUC-eva 325.300,00 25.02.2014. na rok od 180 dana „Prometis“, d.o.o. Zagreb Cvijete Zuzorić 2 30.06.2014. 406.625,00
Požega, 25. 03. 2015.
 • Zadnja promjena je bila .

Info

 • ŽUC POŽEGA
 • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

 • 00385 (0)34 271 606

 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.