• Naslovnica
  • Javna nabava
  • 2012.
  • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu


R.B.
Predmet ugovora
Ev. broj nabave
Ev. broj objave
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na temelju okvirnog sporazuma (bez PDV-a)
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog (s PDV-om)
1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 10. 11. 2011. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2012. 7.421.468,18
2. Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini - - Izuzeto od primjene ZJN 6,00/kn po vozilu prosinac 2011., sa 43 STP na rok od 2 godine Centar za vozila Hrvatske i STP 31. 12. 2013. 248.583,31
3. Redovno čišćenje uredskih prostorija - - bagatelna 1.500,00 22. 02. 2012. na rok od 1 godine Sigurnost Buzov, Slav. Brod 31.12.2012. 17.428,50
4. Usluge pravnih savjeta i zastupanja 01/2012. 2012/S 015-0000714 Usluge iz Dodatka II.B 500.000,00 27.02.2012. na rok od 1 godine Odvjetnica Olivera Baričević Požega 31.12.2012. 93.621,87
5. Kancelarijski materijal - - bagatelna   26.03.2012. na rok od 1 godine Narodne novine, Zagreb 31.12.2012. 8.972,97
6. Izrada mreže i umrežavanje računala - - bagatelna 6.945,40 28.03.2012., na rok od 15 dana „Nova“,d.o.o. Požega 15.04.2012. 8.681,75
7. Autorsko djelo, računalni program za OS -   bagatelna 1.000,00 17.04.2012. Domagoj Karničnik, Kutjevo 30.04.2012. 1.212,12
8. Autorsko djelo, računalni program za knjig. i financ. evide.     bagatelna 3.000,00 17.04.2012. Dragutin Tauš, Kutjevo 30.04.2012. 3.636,36
9. Izrada web stranice ŽUC-a     bagatelna 4.000,00 06.02.2012. , na rok od 8 dana Miroslav Grgić, Kutjevo 15.02.2012. 4.848,48
10. Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta 02/2012. 2012/S 002-0004515 dodatak ugovoru br. Otvoreni postupak 1.426.083,40 08.05.2012. na rok od 90 dana „Ceste“,d.d. Bjelovar, podizvoditelj „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 08.08.2012. 1.857.163,35
11. Kupnja kamere za georeferncirane snimanje - - bagatelna 69.750,00 15.05.2012. Sole-commerce,d.o.o. Zagreb 22.05.2012. 87.187,50
12. Rekonstrukcija mosta na L 41074 Lakušija-Sesvete 04/2012. 2012/S 002-0008787 Otvoreni postupak 119.258,20 22.05.2012., na rok od 30 dana „Promet građenje“,d.o.o. Požega 22.06.2012. 159.696,04
13. Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju mostova i propusta - - bagatelna 45.000,00 28.05.2012. na rok od 60 dana Ured ovlaštenog inženjera građ. Dragojlović Dragutin, Požega 28.07.2012. 43.750,00
14. Sanacija AB mostova na Ž 4236 Poljana (Ž3168) Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) 05/2012. 2012/S 002-00012712 Otvoreni postupak 152.435,00 11.06.2012. na rok od 60 dana „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega 11.08.2012. 190.343,13
15. Korištenje niskonaponske elektroenergetske mreže - - bagatelna   13.08.2012. na rok od 12 mjeseci HEP Operator distribucijskog sustava, d.o.o. Elektra Požega 31.12.2012. 1.125,34
16. Obavljanje usluga certificiranja - - bagatelna   03.07.2012. Financijska agencija, Zagreb 31.12.2012. 312,5
17. Reprezentacija, papirnata galanterija i sredstva za čišćenje - - bagatelna   01.04.2012. na rok od 12 mjeseci Mercator-H,d.o.o. Sesvete 31.12.2012. 7.454,45
18. Opskrba električnom energijom - - bagatelna   07.08.2012. HEP Opskrba, Zagreb   1.615,72
19. Geodetske usluge Ž 4030, L 41054, L 41072 Pleternica - - bagatelna 64.768,00 14.08.2012. na rok od 60 dana Ured ovlš.inž. geodezije Denis Križanac, Požega 14. 10.2012. 0
20. Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici 07/2012. 2012/S 002-0041328 Otvoreni postupak 2.062.713,04 24.08.2012. na rok od 100 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 01.12.2012. 2.578.337,71
21. Stručni nadzor na izgradnjom Industrijske ulice u Pleternici - - bagatelna 35.066,12 24.08.2012. po teh. pregledu radova „KID“,d.o.o. Požega   46.331,74
22. Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš 06/2012. 2012/S 002-0053156 Otvoreni postupak 838.962,50 27.09.2012. na rok od 40 dana „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega 10.11.2012. 394.865,73
23. Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstruk.mosta na Ž 4102 T.L. Nevoljaš - - bagatelna 20.500,00 15.10.2012. po teh. pregledu radova Ured ovlaš.inž. građev. Dragojlović Dragutin, Požega   0
24. Rekonstrukcija L 41046 (Duboka-D53) 09/2012. 2012/S 002-0060930 Otvoreni postupak 692.364,40 22.10.2012. na rok od 30 dana „Cesting“,d.o.o. Osijek, podizvoditelj GRM vl. Radoslav Galić Bektež 22.11.2012. 256.756,50
25. Izlaženje časopisa „Ceste i mostovi“ - - bagatelna 10.000,00 23.10.2012. HDZC „Via Vita“, Zagreb 31.12.2012. 10.000,00
26. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 04/2009. N-02-V-137590-060809 Otvoreni postupak 7.193.128,83 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. „Ceste“, d. d. Slav. Brod 31.10.2013. 0
  • Zadnja promjena je bila .

Info

  • ŽUC POŽEGA
  • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.