Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11. i 83/13.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Ova izjava odnosi se na članove Upravnog vijeća, ravnatelja i ovlaštene predstavnike naručitelja.

INFO

  • ŽUC POŽEGA

  • MATIJE GUPCA 6, 34000 POŽEGA, HRVATSKA

  • 00385 (0)34 271 606

  • uprava-za-ceste@po.t-com.hr

  • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:00 sati