Skip to main content

Izjava o pristupačnosti

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice www.zuc-pz.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežne stranice www.zuc-pz.hr većim dijelom su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
1. Pojedini dokumenti u .pdf i .docx obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku (.docx u originalnom obliku) ili su ponuđeni u obliku poveznice za skidanje na računalo
2. Poveznice na mrežnoj stranici nisu opisne i nemaju informaciju o sadržaju na koji vode

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 01. listopada 2020., temeljem samoprocjene koju je provela Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije dana 21. rujna 2020.
Izjava je zadnji put preispitana 15. lipnja 2022. godine.

Podizanje razine pristupačnosti
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.zuc-pz.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.zuc-pz.hr implementirat će se preporuke za unaprijeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt
U slučaju da posjetitelj mrežne stranice www.zuc-pz.hr treba informacije koje su na mrežnim stranicama u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti Službeniku za informiranje:
putem e-pošte na adresu uprava-za-ceste@po.t-com.hr,
putem telefona 034/271-606 u radnom vremenu ŽUC Požeško-slavonske županije,
i poštom na adresu Matije Gupca 6, 34000 Požega, Hrvatska.

ŽUC Požeško-slavonske županije dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica www.zuc-pz.hr nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da ŽUC Požeško-slavonske županije nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.